Chemicoat và Sự phát triển bền vững (DSGs)

Thứ hai - 27/05/2024 03:12
Khái niệm phát triển bền vững có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, cốt lõi của nó là một cách tiếp cận phát triển nhằm cân bằng các nhu cầu khác nhau và thường cạnh tranh với nhận thức về những hạn chế về môi trường, xã hội và kinh tế mà chúng ta phải đối mặt với tư cách là một xã hội. Với 17 chỉ tiêu phát triển bền vững, Chemicoat đang trong tiến trình thực hiện hóa DSGs như thế nào?
Chemicoat và Sự phát triển bền vững (DSGs)
1. Tính bền vững là gì? 

Tính bền vững (Sustainability) là khái niệm chỉ sự cân bằng và duy trì các hoạt động ở mức độ có thể tiếp tục được thực hiện lâu dài mà không gây hại cho môi trường tự nhiên, không làm cạn kiệt nguồn lực và không gây ra hậu quả tiêu cực cho các thế hệ tương lai. Tính bền vững bao gồm ba trụ cột chính: kinh tế, xã hội, và môi trường, mà còn được biết đến là "3P": Profit (Lợi nhuận), People (Con người) và Planet (Hành tinh).

Tính bền vững kinh tế đề cập đến việc duy trì sự tăng trưởng và phát triển kinh tế mà không làm cạn kiệt các tài nguyên mà nền kinh tế phụ thuộc vào.

Tính bền vững xã hội nhấn mạnh việc đảm bảo công bằng xã hội, bình đẳng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người, bao gồm cả việc bảo vệ quyền lợi và phúc lợi của cộng đồng và cá nhân.

Tính bền vững môi trường tập trung vào việc bảo vệ môi trường tự nhiên để đảm bảo rằng nguồn lực thiên nhiên không bị cạn kiệt và các hệ sinh thái có thể tiếp tục nuôi dưỡng sự sống.

Tính bền vững yêu cầu một cách tiếp cận toàn diện và tích hợp, trong đó cân nhắc đến sự liên kết giữa các trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường để đạt được sự phát triển bền vững.


2. Thế nào là sự phát triển bền vững?

Phát triển bền vững (Sustainable Development) là một khái niệm quan trọng định nghĩa về quá trình phát triển đáp ứng nhu cầu mọi mặt của xã hội hiện tại mà vẫn đảm bảo sự tiếp tục phát triển của thế hệ tương lai. Nói cách khác, phát triển bền vững nhằm mục tiêu tạo ra một sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội.

Có ba trụ cột chính của phát triển bền vững:

- Kinh tế: Tăng trưởng kinh tế bền vững nhằm mục tiêu tạo ra sự phồn thịnh và ổn định kinh tế mà không làm kiệt quệ các tài nguyên thiên nhiên và dẫn đến hậu quả tiêu cực về lâu dài.

- Xã hội: Công bằng xã hội và việc tăng cường sự tham gia của cộng đồng, đảm bảo mọi người có quyền tiếp cận với giáo dục, y tế và cơ hội làm việc trong một xã hội ổn định và công bằng.

- Môi trường: Bảo vệ và bảo tồn môi trường cho tương lai, bao gồm việc giảm thiểu ô nhiễm, bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Mục tiêu của phát triển bền vững là tạo ra một thế giới mà ở đó tất cả mọi người đều có thể sống tốt mà không làm hại đến hành tinh và tương lai của chúng ta. Do đó, đòi hỏi sự hợp tác và cam kết từ tất cả các quốc gia, tổ chức và cá nhân trên toàn thế giới.

Trọng tâm của phát triển bền vững còn rộng hơn nhiều so với chỉ môi trường. Đó cũng là việc đảm bảo một xã hội vững mạnh, lành mạnh và công bằng. Điều này có nghĩa là đáp ứng nhu cầu đa dạng của tất cả mọi người trong cộng đồng hiện tại và tương lai, thúc đẩy phúc lợi cá nhân, sự gắn kết và hòa nhập xã hội, đồng thời tạo ra cơ hội bình đẳng.


3. 17 Mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm?

Mục tiêu 1. Xóa nghèo (No Poverty): Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở tất cả mọi nơi

Mục tiêu 2. Không còn nạn đói (Zero Hunger): Kết thúc tình trạng đói, đạt được an toàn thực phẩm, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững

Mục tiêu 3. Sức khỏe và có cuộc sống tốt (Good Health and Well-being): Đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và thúc đẩy hạnh phúc cho mọi lứa tuổi

Mục tiêu 4. Giáo dục có chất lượng (Quality Education): Đảm bảo Giáo dục có chất lượng, bao trùm và công bằng, đồng thời thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người

Mục tiêu 5. Bình đẳng giới (Gender Equality): Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái

Mục tiêu 6. Nước sạch và vệ sinh (Clean Water and Sanitation): Đảm bảo quyền được có nước sạch và vệ sinh môi trường cho tất cả mọi người

Mục tiêu 7. Năng lượng sạch với giá thành hợp lý (Affordable and Clean Energy): Đảm bảo quyền tiếp cận năng lượng với giá phải chăng, đáng tin cậy, bền vững và hiện đại cho tất cả mọi người

Mục tiêu 8. Công việc tốt và tăng trưởng kinh tế (Decent Work and Economic Growth): Khuyến khích tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt, thỏa đáng cho tất cả mọi người

Mục tiêu 9. Công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng (Industry, Innovation and Infrastructure): Làm cho các thành phố và khu định cư của con người dành cho tất cả, an toàn, có khả năng chống chịu và bền vững

Mục tiêu 10. Giảm bất bình đẳng (Reduced Inequalities): Giảm bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia

Mục tiêu 11. Các thành phố và cộng đồng bền vững (Sustainable Cities and Communities): Làm cho các thành phố và khu định cư của con người dành cho tất cả, an toàn, có khả năng chống chịu và bền vững

Mục tiêu 12. Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm (Responsible Consumption and Production): Đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững

Mục tiêu 13. Hành động về khí hậu (Climate Action): Hãy hành động khẩn cấp để ứng phó, chống biến đổi khí hậu và các tác động của nó

Mục tiêu 14. Tài nguyên và môi trường biển (Life Below Water): Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững

Mục tiêu 15. Tài nguyên và môi trường trên đất liền (Life on Land): Bảo vệ, khôi phục và thúc đẩy sử dụng bền vững các hệ sinh thái trên cạn, quản lý rừng bền vững, chống sa mạc hóa, ngăn chặn và đảo ngược suy thoái đất và ngăn chặn mất đa dạng sinh học

Mục tiêu 16. Hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ (Peace, Justice and Strong Institutions): Thúc đẩy các xã hội hòa bình và hòa nhập để phát triển bền vững, cung cấp quyền tiếp cận công lý cho tất cả mọi người và xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm và bao trùm ở tất cả các cấp

Mục tiêu 17. Quan hệ đối tác vì các mục tiêu (Partnerships for the Goals): Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững.


4. Tại sao cần phát triển bền vững?

Phát triển bền vững là điều cần thiết trước áp lực ngày càng gia tăng đối với tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Dân số ngày càng tăng, đô thị hóa, công nghiệp hóa và toàn cầu hóa đã gây áp lực to lớn lên tài nguyên thiên nhiên, dẫn đến sự cạn kiệt của chúng. Sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, bao gồm đất, nước, rừng và khoáng sản, đã dẫn đến suy thoái môi trường, mất đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu.

Phát triển bền vững là cần thiết để đảm bảo rằng chúng ta bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, duy trì cân bằng sinh thái và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên là một vấn đề toàn cầu cần có giải pháp toàn cầu. 

Phát triển bền vững là rất quan trọng vì nó cần thiết cho sự thịnh vượng lâu dài của các doanh nghiệp và nền kinh tế. Thực tiễn kinh doanh bền vững có thể tăng hiệu quả, giảm chi phí và cải thiện lòng trung thành của khách hàng. Ngược lại, phát triển kinh tế bền vững có thể tạo ra việc làm mới và thúc đẩy đổi mới.

Ý tưởng cơ bản của phát triển bền vững là làm việc cho ngày hôm nay đồng thời ghi nhớ nhu cầu của ngày mai. Tầm quan trọng của phát triển bền vững là nó đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không ảnh hưởng đến nhu cầu của thế hệ tương lai. Phát triển bền vững dạy chúng ta sử dụng tài nguyên của mình một cách đúng đắn. Dưới đây là một số điểm cho chúng ta biết tại sao cần phát triển bền vững:

Quản lý để ổn định khí hậu
Chúng ta đang phải đối mặt với vấn đề biến đổi khí hậu do sử dụng quá nhiều nhiên liệu hóa thạch và giết chết môi trường sống tự nhiên của động vật. Phát triển bền vững đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa biến đổi khí hậu thông qua các hoạt động phát triển bền vững. Nó thúc đẩy việc giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch thải ra khí nhà kính phá hủy bầu khí quyển.

Cung cấp các nhu cầu quan trọng của con người
Phát triển bền vững thúc đẩy ý tưởng tiết kiệm cho các thế hệ tương lai và đảm bảo rằng các nguồn lực được phân bổ cho tất cả mọi người. Nó dựa trên nguyên tắc phát triển cơ sở hạ tầng có thể được duy trì trong thời gian dài.

Đa dạng sinh học bền vững
Nếu quá trình phát triển bền vững được tuân thủ, nhà cửa và môi trường sống của tất cả các loài động vật sống khác sẽ không bị mất. Vì sự phát triển bền vững tập trung vào việc bảo tồn hệ sinh thái nên nó tự động giúp duy trì và bảo vệ đa dạng sinh học.

Ổn định tài chính
Phát triển bền vững hứa hẹn tăng trưởng ổn định, nền kinh tế của các quốc gia có thể được củng cố bằng cách sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo so với việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, vốn chỉ có một lượng nhất định trên hành tinh của chúng ta.


5. Nguyên tắc phát triển bền vững

Phát triển bền vững dựa trên nguyên tắc kết hợp hài hòa và hiệu quả giữa 3 khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường, cụ thể như sau:

- Phát triển bền vững về kinh tế
- Phát triển bền vững về xã hội
- Phát triển bền vững về môi trường


Phát triển bền vững về kinh tế
Đây là quá trình đạt được sự tăng trưởng kinh tế ổn định và liên tục, bảo đảm ổn định của các yếu tố kinh tế quan trọng như lạm phát, lãi suất, nợ chính phủ. Ngoài ra, nó cũng đảm bảo cân đối cán cân thương mại, thúc đẩy đầu tư có chất lượng và hiệu suất cao thông qua việc áp dụng công nghệ và khoa học tiên tiến trong sản xuất, đồng thời không gây ra hậu quả tiêu cực đối với xã hội và môi trường.

Phát triển bền vững về xã hội
Đây là quá trình phát triển nhằm đảm bảo sự công bằng và bình đẳng trong xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo ra việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Nó cũng bảo đảm rằng mọi người có cơ hội tiếp cận các dịch vụ cơ bản như y tế và giáo dục mà không gây ra tác động tiêu cực đối với kinh tế và môi trường.

Phát triển bền vững về môi trường
Đây là việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách có trách nhiệm, duy trì sự ổn định của các nguồn lực và tránh việc khai thác quá mức các tài nguyên. Phát triển bền vững về môi trường cũng bao gồm việc duy trì sự đa dạng sinh học, đảm bảo sự ổn định của khí quyển và các hoạt động sinh thái, đồng thời hạn chế ô nhiễm môi trường bằng cách quản lý và xử lý hiệu quả chất thải rắn và nguy hại, cũng như giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và các thiên tai.


6. Tiêu chí phát triển bền vững

Phát triển bền vững kinh tế
Phát triển bền vững xã hội
Phát triển bền vững môi trường


Phát triển bền vững kinh tế
Sử dụng công nghệ tiết kiệm và điều chỉnh lối sống để giảm thiểu tiêu thụ năng lượng và tài nguyên, cùng với việc thay đổi thói quen tiêu dùng.

Thúc đẩy sự điều chỉnh nhu cầu tiêu thụ và thói quen để bảo vệ môi trường và sự đa dạng sinh học.

Xây dựng sự trong việc tiếp cận các nguồn tài nguyên, cải thiện mức sống và đảm bảo dịch vụ y tế, giáo dục cho tất cả mọi người.

Xóa bỏ tình trạng đói nghèo và giảm bớt khoảng cách giữa các tầng lớp xã hội, tạo ra một xã hội công bằng và bền vững.

Sử dụng công nghệ sạch và thúc đẩy quá trình sinh thái hóa trong sản xuất công nghiệp, bao gồm việc tái chế, tái sử dụng, giảm thải và phục hồi các nguồn năng lượng đã sử dụng.

Để xây dựng một nền kinh tế bền vững, cần đảm bảo mức tăng trưởng GDP và GDP đầu người đều cao. Dù các quốc gia phát triển đã đạt mức thu nhập cao, họ vẫn cần duy trì một mức tăng trưởng GDP ổn định. Trong khi đó, các quốc gia đang phát triển phải nỗ lực để đạt được mức tăng trưởng GDP hàng năm vào khoảng 5% để có thể xem xét là đang phát triển một cách bền vững.

Một yếu tố quan trọng để đánh giá sự phát triển bền vững của một nền kinh tế là cơ cấu GDP. Mức tăng trưởng chỉ có thể đạt được bền vững khi tỷ trọng GDP của công nghiệp và dịch vụ vượt qua tỷ trọng của nông nghiệp.

Tăng trưởng kinh tế cần được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả cao, không chấp nhận bất kỳ tăng trưởng nào đạt được bằng mọi giá.

Phát triển bền vững xã hội
Đánh giá về sự phát triển bền vững của xã hội có thể dựa vào một loạt các chỉ tiêu như giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội và hưởng thụ văn hóa, cùng với hệ số bình đẳng thu nhập và chỉ số Phát triển Con người (HDI).

Bền vững xã hội không chỉ là việc đảm bảo sự hài hòa trong đời sống xã hội mà còn tạo ra sự bình đẳng giữa các tầng lớp, giai cấp và thành viên trong xã hội. Đồng thời, chênh lệch về đời sống giữa các khu vực cũng cần được kiểm soát, với mục tiêu giảm thiểu khoảng cách và làm giảm mức độ chênh lệch giàu nghèo, tạo ra sự hội nhập và phát triển đồng đều hơn.

Công bằng xã hội và chỉ số Phát triển Con người là hai tiêu chí hàng đầu để đánh giá sự phát triển xã hội. Chúng bao gồm nhiều yếu tố như trình độ giáo dục, sức khỏe, tuổi thọ, mức độ hưởng thụ văn hóa và thu nhập bình quân trên đầu người.

Một số nội dung trong phát triển bền vững xã hội bao gồm:

Xây dựng môi trường ổn định dân số và thúc đẩy phát triển nông thôn, nhằm giảm áp lực di cư vào các khu đô thị.

Thúc đẩy các biện pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của quá trình đô thị hóa đến môi trường và tài nguyên tự nhiên.

Đẩy mạnh các chương trình giáo dục để nâng cao trình độ học vấn và xóa mù chữ.

Bảo tồn và phát huy sự đa dạng văn hóa trong cộng đồng.

Chú trọng đến việc đáp ứng nhu cầu và quyền lợi, tạo điều kiện bình đẳng cho mọi người.

Tăng cường sự tham gia của toàn bộ tầng lớp và các thành viên trong xã hội vào quá trình ra quyết định và quản lý công việc.

Phát triển bền vững môi trường
Bền vững môi trường đồng nghĩa với việc sử dụng các nguồn tài nguyên tự nhiên một cách có trách nhiệm, đảm bảo chất lượng môi trường sống của con người không bị ảnh hưởng tiêu cực. Điều này bao gồm việc duy trì độ sạch sẽ của đất, nước và không khí, cũng như bảo vệ không gian địa lý và cảnh quan thiên nhiên. Đánh giá và kiểm định thường xuyên theo các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế là cần thiết để đảm bảo chất lượng của các yếu tố môi trường này được giữ vững. Một số nội dung quan trọng trong phát triển bền vững môi trường:

Xây dựng chiến lược phát triển bền vững nhằm duy trì sự tăng trưởng mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái.

Bảo vệ và duy trì đa dạng sinh học cũng như bảo vệ tầng khí quyển.

Áp dụng các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu phát thải khí nhà kính để ổn định khí hậu.

Tăng cường bảo vệ và quản lý cẩn thận các hệ sinh thái nhạy cảm trước các tác động bên ngoài.

Giảm thiểu xả thải và khắc phục ô nhiễm khí, nước, đất và thực phẩm, đồng thời tăng cường cải thiện và khôi phục môi trường trong các khu vực bị ô nhiễm.
 
7l4isxtm7. Chemicoat và phát triển bền vững

Mời các bạn cùng đọc bài viết tiếp theo

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây